ΔΕΚΑΕΤΙΑ 70’s

ΔΕΚΑΕΤΙΑ 70’s

1972

ΚΩΣ


Επιμέλεια
1972
Γλώσσα
Λιθογραφείο
ΑΣΠΙΩΤΗ ΕΛΚΑ
Αντίτυπα
Επιμέλεια
Α. ΠΟΡΙΑΖΗΣ
Φωτογράφος
Γ. ΣΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ