ΔΕΚΑΕΤΙΑ 70’s

ΔΕΚΑΕΤΙΑ 70’s

1973

ΚΥΚΛΑΔΕΣ


Επιμέλεια
1973
Γλώσσα
Λιθογραφείο
ΚΟΥΣΕΝΤΟΣ/ΠΡΙΦΤΗΣ/ΔΑΒΕΡΩΝΑΣ
Αντίτυπα
Επιμέλεια
Γ. ΖΑΝΝΙΑΣ
Φωτογράφος
Γ. ΣΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ