ΔΕΚΑΕΤΙΑ 70’s

ΔΕΚΑΕΤΙΑ 70’s

1973

ΠΟΡΤΟ-ΧΕΛΙ


Επιμέλεια
1973
Γλώσσα
Λιθογραφείο
ΑΣΠΙΩΤΗ ΕΛΚΑ
Αντίτυπα
Επιμέλεια
Ν. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Φωτογράφος
Γ. ΣΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ