ΔΕΚΑΕΤΙΑ 70’s

ΔΕΚΑΕΤΙΑ 70’s

1973

ΡΟΔΟΣ


Επιμέλεια
1973
Γλώσσα
Λιθογραφείο
ΚΟΥΣΕΝΤΟΣ/ΠΡΙΦΤΗΣ/ΔΑΒΕΡΩΝΑΣ
Αντίτυπα
Επιμέλεια
ΚΑΡΔΑΣΗΣ
Φωτογράφος
Α. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ