ΦΕΣΤΙΒΑΛ 70's

ΦΕΣΤΙΒΑΛ 70's

1975

ΗΧΟΣ & ΦΩΣ 1975


Επιμέλεια
1975
Γλώσσα
ΓΑΛΛΙΚΑ
Λιθογραφείο
ΑΣΠΙΩΤΗ ΕΛΚΑ
Αντίτυπα
Επιμέλεια
Κ. ΒΙΤΤΟΥ
Φωτογράφος
Ε. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ