ΔΕΚΑΕΤΙΑ 70’s

ΔΕΚΑΕΤΙΑ 70’s

1975

ΣΚΥΡΟΣ


Επιμέλεια
1975
Γλώσσα
Λιθογραφείο
ΚΟΥΣΕΝΤΟΣ/ΠΡΙΦΤΗΣ/ΔΑΒΕΡΩΝΑΣ
Αντίτυπα
Επιμέλεια
Κ. ΒΗΤΟΥ
Φωτογράφος
Π. ΠΑΡΙΣΗΣ