ΔΕΚΑΕΤΙΑ 70’s

ΔΕΚΑΕΤΙΑ 70’s

1976

ΕΥΒΟΙΑ


Επιμέλεια
1976
Γλώσσα
Λιθογραφείο
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Αντίτυπα
Επιμέλεια
Ν. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Φωτογράφος
Α. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ