ΔΕΚΑΕΤΙΑ 70’s

ΔΕΚΑΕΤΙΑ 70’s

1976

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΑΠΟ ΨΗΦΙΔΩΤΟ ΟΣΙΟΥ ΛΟΥΚΑ (11ΟΣ ΑΙ.)


Επιμέλεια
1976
Γλώσσα
Λιθογραφείο
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Αντίτυπα
Επιμέλεια
Ν. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Φωτογράφος
Ν. ΚΟΝΤΟΣ