ΔΕΚΑΕΤΙΑ 70’s

ΔΕΚΑΕΤΙΑ 70’s

1976

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ


Επιμέλεια
1976
Γλώσσα
Λιθογραφείο
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Αντίτυπα
Επιμέλεια
Ν. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Φωτογράφος
Γ. ΑΣΣΙΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ