ΦΕΣΤΙΒΑΛ 80's

ΦΕΣΤΙΒΑΛ 80's

1982

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ 1982


Επιμέλεια
1982
Γλώσσα
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Λιθογραφείο
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Αντίτυπα
Επιμέλεια
Ν. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Φωτογράφος
Α. ΜΙΛΙΑΡΑΚΗΣ