ΔΕΚΑΕΤΙΑ 80’s

ΔΕΚΑΕΤΙΑ 80’s

1983

ΑΚΡΟΠΟΛΗ


Επιμέλεια
1983
Γλώσσα
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
Λιθογραφείο
Χ. ΠΑΠΑΧΡΥΣΑΝΘΟΥ Α.Ε
Αντίτυπα
Επιμέλεια
Β. ΛΙΑΠΗ
Φωτογράφος
Ν. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ