ΔΕΚΑΕΤΙΑ 80’s

ΔΕΚΑΕΤΙΑ 80’s

1983

ΑΘΗΝΑ (2)


Επιμέλεια
1983
Γλώσσα
ΑΓΓΛΙΚΑ
Λιθογραφείο
Α. ΜΑΛΙΚΟΥΤΗΣ/Κ. ΚΟΝΤΟΓΟΝΗΣ
Αντίτυπα
Επιμέλεια
Ν. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Φωτογράφος
Ν. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ