ΔΕΚΑΕΤΙΑ 80’s

ΔΕΚΑΕΤΙΑ 80’s

1983

ΜΠΛΕ ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΕ ΣΚΑΜΠΩ


Επιμέλεια
1983
Γλώσσα
ΑΓΓΛΙΚΑ
Λιθογραφείο
ΑΘΑΝΑΣΣΙΑΔΗΣ
Αντίτυπα
Επιμέλεια
Κ. ΒΙΤΤΟΥ
Φωτογράφος
Γ. ΔΕΠΟΛΑΣ