ΔΕΚΑΕΤΙΑ 80’s

ΔΕΚΑΕΤΙΑ 80’s

1983

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ


Επιμέλεια
1983
Γλώσσα
ΙΤΑΛΙΚΑ
Λιθογραφείο
Χ. ΠΑΠΑΧΡΥΣΑΝΘΟΥ Α.Ε
Αντίτυπα
Επιμέλεια
Κ. ΒΗΤΟΥ
Φωτογράφος
Γ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ