ΔΕΚΑΕΤΙΑ 80’s

ΔΕΚΑΕΤΙΑ 80’s

1983

ΜΕΤΩΠΗ ΝΑΟΥ ΔΙΑ ΣΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑ


Επιμέλεια
1983
Γλώσσα
ΙΤΑΛΙΚΑ
Λιθογραφείο
ΑΘΑΝΑΣΣΙΑΔΗΣ
Αντίτυπα
Επιμέλεια
Κ. ΒΙΤΤΟΥ
Φωτογράφος
Ν. ΚΟΝΤΟΣ