ΔΕΚΑΕΤΙΑ 80’s

ΔΕΚΑΕΤΙΑ 80’s

1983

ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΥΡΤΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ


Επιμέλεια
1983
Γλώσσα
Λιθογραφείο
Α. ΜΑΛΙΚΟΥΤΗΣ/Κ. ΚΟΝΤΟΓΟΝΗΣ
Αντίτυπα
Επιμέλεια
Κ. ΒΙΤΤΟΥ
Φωτογράφος
Γ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ