ΦΕΣΤΙΒΑΛ 80's

ΦΕΣΤΙΒΑΛ 80's

1984

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ 1984


Επιμέλεια
1984
Γλώσσα
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Λιθογραφείο
Χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Αντίτυπα
Επιμέλεια
Ν. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Φωτογράφος
Ν. ΚΟΝΤΟΣ