ΦΕΣΤΙΒΑΛ 80's

ΦΕΣΤΙΒΑΛ 80's

1985

ΦΕΣΤΙΒΛΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 1985


Επιμέλεια
1985
Γλώσσα
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Λιθογραφείο
ΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑΣ
Αντίτυπα
Επιμέλεια
Ν. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Φωτογράφος
Α. ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ