ΔΕΚΑΕΤΙΑ 80’s

ΔΕΚΑΕΤΙΑ 80’s

1986

ΑΘΗΝΑ (3)


Επιμέλεια
1986
Γλώσσα
ΑΓΓΛΙΚΑ
Λιθογραφείο
ΚΟΥΣΕΝΤΟΣ/ΔΑΒΕΡΩΝΑΣ
Αντίτυπα
Επιμέλεια
Κ. ΒΙΤΤΟΥ
Φωτογράφος
Ε. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ