ΦΕΣΤΙΒΑΛ 80's

ΦΕΣΤΙΒΑΛ 80's

1986

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ 1986


Επιμέλεια
1986
Γλώσσα
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
Λιθογραφείο
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
Αντίτυπα
Επιμέλεια
Ν. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Φωτογράφος