ΔΕΚΑΕΤΙΑ 80’s

ΔΕΚΑΕΤΙΑ 80’s

1987

ΑΘΗΝΑ


Επιμέλεια
1987
Γλώσσα
ΑΓΓΛΙΚΑ
Λιθογραφείο
Σ. ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ
Αντίτυπα
Επιμέλεια
Ν. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Φωτογράφος
Γ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ