ΦΕΣΤΙΒΑΛ 80's

ΦΕΣΤΙΒΑΛ 80's

1987

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ 1987


Επιμέλεια
1987
Γλώσσα
ΑΓΓΛΙΚΑ
Λιθογραφείο
Χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Αντίτυπα
Επιμέλεια
Κ. ΒΙΤΤΟΥ
Φωτογράφος
Ν. ΚΟΝΤΟΣ