ΦΕΣΤΙΒΑΛ 80's

ΦΕΣΤΙΒΑΛ 80's

1988

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ 1988


Επιμέλεια
1988
Γλώσσα
ΑΓΓΛΙΚΑ
Λιθογραφείο
ΛΙΝΟΡΑ ΕΠΕ
Αντίτυπα
Επιμέλεια
Θ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Φωτογράφος
Ν. ΚΟΝΤΟΣ