ΦΕΣΤΙΒΑΛ 80's

ΦΕΣΤΙΒΑΛ 80's

1988

ΦΕΣΤΙΒΛΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 1988


Επιμέλεια
1988
Γλώσσα
ΑΓΓΛΙΚΑ
Λιθογραφείο
ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ
Αντίτυπα
Επιμέλεια
Ν. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Φωτογράφος