ΔΕΚΑΕΤΙΑ 80’s

ΔΕΚΑΕΤΙΑ 80’s

1988

ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ


Επιμέλεια
1988
Γλώσσα
Λιθογραφείο
Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε
Αντίτυπα
Επιμέλεια
Ν. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Φωτογράφος
Μ. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ