ΔΕΚΑΕΤΙΑ 80’s

ΔΕΚΑΕΤΙΑ 80’s

1988

ΚΥΚΛΑΔΕΣ


Επιμέλεια
1988
Γλώσσα
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
Λιθογραφείο
Χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε
Αντίτυπα
Επιμέλεια
Ν. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Φωτογράφος
Κ, ΒΕΡΓΗΣ/Ι. ΒΑΧΑΡΙΔΗΣ