ΔΕΚΑΕΤΙΑ 80’s

ΔΕΚΑΕΤΙΑ 80’s

1988

ΠΑΤΜΟΣ


Επιμέλεια
1988
Γλώσσα
Λιθογραφείο
Χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε
Αντίτυπα
Επιμέλεια
Λ. ΧΑΔΙΩ
Φωτογράφος
Γ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ