ΔΕΚΑΕΤΙΑ 90’s

ΔΕΚΑΕΤΙΑ 90’s

1990

ΜΕΣΤΑ ΧΙΟΣ


Επιμέλεια
1990
Γλώσσα
Λιθογραφείο
Γ. ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ ΑΕΒΕ
Αντίτυπα
Επιμέλεια
Ν. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Φωτογράφος
Ν. ΚΟΝΤΟΣ