ΔΕΚΑΕΤΙΑ 90’s

ΔΕΚΑΕΤΙΑ 90’s

1991

ΑΘΗΝΑ


Επιμέλεια
1991
Γλώσσα
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Λιθογραφείο
Χ. ΠΑΠΑΧΡΥΣΑΝΘΟΥ Α.Ε
Αντίτυπα
Επιμέλεια
Ν. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Φωτογράφος
Ν. ΚΟΝΤΟΣ