ΔΕΚΑΕΤΙΑ 90’s

ΔΕΚΑΕΤΙΑ 90’s

1991

ΟΛΥΜΠΙΑ


Επιμέλεια
1991
Γλώσσα
Λιθογραφείο
Χ. ΠΑΠΑΧΡΥΣΑΝΘΟΥ Α.Ε
Αντίτυπα
Επιμέλεια
Ν. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Φωτογράφος
Ε. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ