ΔΕΚΑΕΤΙΑ 90’s

ΔΕΚΑΕΤΙΑ 90’s

1992

ΑΣΤΕΡΙ ΒΕΡΓΙΝΑΣ ΠΡΟΤΟΜΗ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ


Επιμέλεια
1992
Γλώσσα
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Λιθογραφείο
ΤΥΡΟ-ΦΩΣ
Αντίτυπα
Επιμέλεια
Ν. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Φωτογράφος
ΑΡΧΕΙΟ Ε.Ο.Τ