ΔΕΚΑΕΤΙΑ 90’s

ΔΕΚΑΕΤΙΑ 90’s

1992

ΦΑΡΑΓΓΙ ΣΑΜΑΡΙΑΣ


Επιμέλεια
1992
Γλώσσα
ΑΓΓΛΙΚΑ
Λιθογραφείο
Γ. ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ ΑΕΒΕ
Αντίτυπα
Επιμέλεια
Μ. ΜΑΝΔΡΕΚΑ
Φωτογράφος
ΦΩΤΟΚΙΝΗΣΗ