ΔΕΚΑΕΤΙΑ 90’s

ΔΕΚΑΕΤΙΑ 90’s

1992

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ


Επιμέλεια
1992
Γλώσσα
ΑΓΓΛΙΚΑ
Λιθογραφείο
ΤΥΡΟ-ΦΩΣ
Αντίτυπα
Επιμέλεια
Κ. ΚΟΥΡΕΜΠΑΝΑ
Φωτογράφος
Ν. ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ