ΔΕΚΑΕΤΙΑ 90’s

ΔΕΚΑΕΤΙΑ 90’s

1992

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ


Επιμέλεια
1992
Γλώσσα
Λιθογραφείο
ΤΥΡΟ-ΦΩΣ
Αντίτυπα
Επιμέλεια
Κ. ΚΟΥΡΕΜΠΑΝΑ
Φωτογράφος
Ν. ΚΟΝΤΟΣ