ΔΕΚΑΕΤΙΑ 90’s

ΔΕΚΑΕΤΙΑ 90’s

1992

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ


Επιμέλεια
1992
Γλώσσα
Λιθογραφείο
Γ. ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ ΑΕΒΕ
Αντίτυπα
Επιμέλεια
Κ. ΚΟΥΡΕΜΠΑΝΑ
Φωτογράφος
Γ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ