ΔΕΚΑΕΤΙΑ 90’s

ΔΕΚΑΕΤΙΑ 90’s

1992

ΣΦΑΚΤΗΡΙΑ ΠΗΛΟΣ


Επιμέλεια
1992
Γλώσσα
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Λιθογραφείο
Γ. ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ ΑΕΒΕ
Αντίτυπα
Επιμέλεια
Κ. ΚΟΥΡΕΜΠΑΝΑ
Φωτογράφος
Ν. ΣΤΑΦΥΛΙΔΟΥ