ΔΕΚΑΕΤΙΑ 90’s

ΔΕΚΑΕΤΙΑ 90’s

1992

ΖΑΚΥΝΘΟΣ


Επιμέλεια
1992
Γλώσσα
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Λιθογραφείο
ΤΥΡΟ-ΦΩΣ
Αντίτυπα
Επιμέλεια
Κ. ΚΟΥΡΕΜΠΑΝΑ
Φωτογράφος
Ν. ΔΕΣΣΥΛΑΣ