ΦΕΣΤΙΒΑΛ 90's

ΦΕΣΤΙΒΑΛ 90's

1993

ATHENS FESTIVAL 1993


Επιμέλεια
1993
Γλώσσα
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Λιθογραφείο
Δ. ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ
Αντίτυπα
Επιμέλεια
Κ. ΚΑΖΑΝΗΣ
Φωτογράφος
ΕΡΓΟ Α. ΦΑΣΣΙΑΝΟΥ