ΔΕΚΑΕΤΙΑ 90’s

ΔΕΚΑΕΤΙΑ 90’s

1993

ΛΕΩΝΙΔΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑ


Επιμέλεια
1993
Γλώσσα
Λιθογραφείο
Γ. ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ ΑΕΒΕ
Αντίτυπα
Επιμέλεια
Ν. ΚΟΥΡΕΜΠΑΝΑ
Φωτογράφος
Ν. ΚΟΝΤΟΣ