ΔΕΚΑΕΤΙΑ 90’s

ΔΕΚΑΕΤΙΑ 90’s

1993

ΠΑΤΡΑ


Επιμέλεια
1993
Γλώσσα
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Λιθογραφείο
Γ. ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ ΑΕΒΕ
Αντίτυπα
Επιμέλεια
Κ. ΚΟΥΡΕΜΠΑΝΑ
Φωτογράφος
Ε. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ