ΔΕΚΑΕΤΙΑ 90’s

ΔΕΚΑΕΤΙΑ 90’s

1995

ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Επιμέλεια
1995
Γλώσσα
Λιθογραφείο
ΙΝΤΕΡΤΥΠ Α.Ε
Αντίτυπα
Επιμέλεια
Κ. ΚΟΥΡΕΜΠΑΝΑ
Φωτογράφος
Ν. ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗ