ΔΕΚΑΕΤΙΑ 90’s

ΔΕΚΑΕΤΙΑ 90’s

1995

ΤΡΟΥΛΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ


Επιμέλεια
1995
Γλώσσα
Λιθογραφείο
Χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε
Αντίτυπα
Επιμέλεια
Μ. ΜΑΝΔΡΕΚΑ
Φωτογράφος
Ν. ΔΕΣΣΥΛΑΣ