ΔΕΚΑΕΤΙΑ 90’s

ΔΕΚΑΕΤΙΑ 90’s

1995

ΥΔΡΑ


Επιμέλεια
1995
Γλώσσα
ΡΩΣΙΚΑ
Λιθογραφείο
Χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε
Αντίτυπα
Επιμέλεια
Ι. ΠΕΤΑΛΑ
Φωτογράφος