ΔΕΚΑΕΤΙΑ 90’s

ΔΕΚΑΕΤΙΑ 90’s

1999

ΜΟΛΥΒΟΣ ΛΕΣΒΟΣ


Επιμέλεια
1999
Γλώσσα
Λιθογραφείο
Χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε
Αντίτυπα
Επιμέλεια
Μ. ΜΑΝΔΡΕΚΑ
Φωτογράφος
Κ. ΣΥΚΑΣ