ΔΕΚΑΕΤΙΑ 90’s

ΔΕΚΑΕΤΙΑ 90’s

1999

ΟΛΥΜΠΙΑ ΕΛΛΑΣ


Επιμέλεια
1999
Γλώσσα
Λιθογραφείο
Χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε
Αντίτυπα
Επιμέλεια
Ν. ΚΟΥΡΕΜΠΑΝΑ
Φωτογράφος
Τ.Α.Π.Α