ΔΕΚΑΕΤΙΑ 2000’s

ΔΕΚΑΕΤΙΑ 2000’s

2000

ΑΘΗΝΑ ΗΡΩΔΕΙΟ


Επιμέλεια
2000
Γλώσσα
Λιθογραφείο
Χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε
Αντίτυπα
Επιμέλεια
Φωτογράφος
Χ. ΜΠΙΛΙΟΣ