ΔΕΚΑΕΤΙΑ 2000’s

ΔΕΚΑΕΤΙΑ 2000’s

2000

ΗΠΕΙΡΟΣ- ΠΑΠΙΓΓΟ


Επιμέλεια
2000
Γλώσσα
Λιθογραφείο
Χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε
Αντίτυπα
Επιμέλεια
Μ. ΜΑΝΔΡΕΚΑ
Φωτογράφος
Γ. ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΚΗΣ