ΔΕΚΑΕΤΙΑ 2000’s

ΔΕΚΑΕΤΙΑ 2000’s

2001

ΠΑΡΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑ


Επιμέλεια
2001
Γλώσσα
Λιθογραφείο
Χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε
Αντίτυπα
Επιμέλεια
Μ. ΜΑΝΔΡΕΚΑ
Φωτογράφος
ΣΤ. ΝΙΦΛΗΣ