ΔΕΚΑΕΤΙΑ 2000’s

ΔΕΚΑΕΤΙΑ 2000’s

2007

EXPLORE YOUR SENSES


Επιμέλεια
2007
Γλώσσα
Λιθογραφείο
Αντίτυπα
Επιμέλεια
Κ. ΛΑΚΗΣ/ ASLEY ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ HOLMS- Karamella-Publicitas
Φωτογράφος