ΔΕΚΑΕΤΙΑ 2000’s

ΔΕΚΑΕΤΙΑ 2000’s

2008

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΦΟΡΗΤΗ ΕΙΚΟΝΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΕΠΟΧΗΣ)


Επιμέλεια
2008
Γλώσσα
Λιθογραφείο
ΣΥΚΑΡΗΣ ΑΕ
Αντίτυπα
Επιμέλεια
Κ. ΚΟΥΡΕΜΠΑΝΑ
Φωτογράφος
Ν. ΚΟΝΤΟΣ